Familieterapi

Familieterapi – Hjælp til familiekonflikter

Familieterapi er en metode, der giver den nødvendige plads til familiens medlemmer, så I med støtte fra familieterapeuten og i trygge omgivelser, kan sige hvordan I føler omkring et problem.

Somme tider kan problemet være meget vanskeligt at håndtere hjemme og familieterapien giver jer mulighed for at samles og tale åbent om problemet.

Måden vi er sammen på i familien eller familierelationer har betydning for vores trivsel og udvikling. Vores familierelationer er vigtige for os mennesker, men nogle gange kan de blive så besværlige, indfiltrerede og frustrerende at det er svært at se hoved og og hale i, hvordan og hvorfor konflikterne opstår.

I familieterapien arbejder vi på, at familiemedlemmerne i selve terapien får erfaringer med, hvordan de selv har indflydelse og kan ændre på stemning og trivsel i familien eller familierelationen.

Vi skal sammen finde frem til mest mulig balance, forståelse og kærlighed mellem parterne.
I familieterapi, hvor børn er indraget er der ekstra fokus på forældreansvar samt på, hvordan barnet bedst inddrages.

 

Familieterapi kan hjælpe til at forbedre relationen og dynamikken i familien

  • Familieterapi er ofte effektiv i alle familier uanset hvordan familiekonstellationen er. Relationen kan fx være forældre-børn, voksne søskende og
    forældre-voksne børn.
  • Familieterapi hjælper til at forstå og bedre kunne håndtere stress og pres i familielivet.
  • Familieterapi fokuserer på familiens relationer og adfærd.
  • Familieterapi arbejder med familien som en helhed, samtidigt med at der er fokus på det enkelte familiemedlems sårbarhed, ønsker og grænser.
  • Familieterapi hjælper familien eller individuelle i familien til at få en forståelse for familiens måde at være familie på og hvordan familien håndterer konflikter. Der fokuseres på hvad der sker mellem personerne og hvordan dette kan afføde eller fastholde problemer.
  • Familieterapi hjælper med at placere ansvaret, hvor det hører hjemme, i en familie bestående af både børn, unge og voksne.
  • Familieterapi kan hjælpe familiens medlemmer til, at blive klar på egne og andres grænser og blive bedre i stand til at sætte egne grænser på en tydelig og respektfuld måde.
  • Familieterapi gavner hele familien ved at hjælpe alle med at få sagt hvad de føler.