Individuel terapi

Fokus i individuel terapi er, en fælles undersøgelse af tanker, følelser, og hvordan det er at være dig.

Terapien kan hjælpe dig med, at øge din opmærksomhed på dig selv og dine grænser samt, hvordan du finder mening og indhold i dit liv.

Derfor er individuel terapi også en hjælp til, at opdage egne ressourcer.
Formålet med at gå i terapi er, at du finder hjælp, støtte og inspiration til at skabe den forandring i dit liv, som du ønsker. Et terapeutisk forløb er baseret på ærlighed, åbenhed, tillid, engagement og er et samarbejde mellem dig og mig.

Samarbejdet indebærer, at du er villig til at:

  • mærke og tale om det, der optager dine følelser og tanker
  • arbejde med dine muligheder og begrænsninger
  • undersøge de valg og dermed også fravalg du træffer
  • få øje på dit ansvar eller mangel på samme i forskellige relationer

Vi vil sammen øge din opmærksomhed på dine tanker, følelser, kropsfornemmelser, og ressourcer. Du vil i dit eget tempo skabe mening og sammenhæng i dit liv, og roligt finde ind til hvordan du er sammen med dig og andre mennesker. Derved vil det stå klarere for dig, hvilke beslutninger, du skal træffe.