Traumebehandling

Hvad er et psykisk traume?

Et traume udløses når vi oplever frygt, i en grad, som er mere end kroppen kan nå at kapere i situationen.
Det opstår på baggrund af en meget skræmmende, chokerende eller rystende begivenhed, som skaber et sår på sjælen, og som gør det udfordrende og svært at fungere ‘normalt’ efterfølgende – i kortere eller længere tid.
Vores fornemmele af sikkerhed og tryghed trues i så høj grad, at vores nervesystem og mange af vores sanser lukkes ned og trækker sig sammen.
Alle mennesker vil reagere forskelligt på traumatiske oplevelser, men mange af os oplever stærke følelsesmæssige og fysiske reaktioner efter en traumatisk begivenhed, hvilket er helt normalt og en naturlig måde at reagere på for krop og sind.

 

Symptomer kan være

 • Ekstrem årvågenhed/konstant på vagt for farer
 • Let forskrækket
 • Udtalt træthed/udmattelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Smerter i kroppen og/eller generel ømhed
 • Forstyrrende tanker og minder om oplevelsen, som kan føles ukontrollerbare
 • Hukommelses-glimt (flashbacks) og genoplevelse af traumet ved begivenheder der minder om hændelsen
 • Mareridt
 • Nedsat koncentration og hukommelse
 • Desorientering og forvirring
 • Social tilbagetrækning og isolation
 • Undgåelse af steder og aktiviteter, der minder om oplevelsen
 • Manglende interesse i almindelige hverdagsaktiviteter
 • Følelsesløshed og/eller fremmedgjorthed
 • Depression eller nedtrykthed
 • Skyldfølelse
 • Vrede og irritabilitet
 • Angst, frygt og panik

 

Traumer kan opstå efter:

 • Ulykker
 • Operationer/tandlæge
 • Vold og psykisk vold
 • Dødsfald og alvorlig sygdom i familien
 • Seksuelle overgreb
 • Mobning, social udstødelse og arbejdsskader
 • Længere tids stressbelastning
 • Barndom med fx uforudsigelighed, misbrug, for stort ansvar og krænkelser.

 

Barndom & Udviklingstraumer

Udviklingstraumer påvirker et menneskes selvregulering, selvbillede og evne til kontakt i relationer.
Hvis man som barn ikke får dækket sine behov for kontakt, omsorg og kærlige rammer, bliver det svært senere, at mærke egne behov, sætte grænser og have tillid i relationer til fx partner eller venskaber.
En barndom præget af fx – usikkerhed, stiltiende spænding i rummet, forældre der skændes, overgreb, vold, psykisk vold (som fx at blive snakket ned til af sine forældre), psykisk ustabile forældre eller forældre som har et misbrug – vil påvirke ens opvækst og udvikling ift sig selv og ens omverden.

 

Senfølger kan være:

 • Lavt selvværd.
 • Manglende tillid til andre.
 • Voldsomme humørsvingninger.
 • Problemer i relation med andre.
 • Kroniske lidelser (fysiske)
 • Stort behov for kontrol og perfektionisme.
 • Problemer med at mærke og sætte grænser.
 • Svært ved at mærke egne behov, men super god til at mærke andres.
 • PTSD symptomer (fx let forskrækket, flashback, undgåelses-adfærd)

 

Stressbelastning
Længere tids stress kan sætte sig i nervesystemet på samme måde som traumer, hvis den ikke behandles.
Vores nervesystem er egentlig gearet til at kunne klare stressede situationer for derefter at falde til ro igen. Men i de situationer, hvor stressbelastningen forbliver vil det opfattes af din krop som en konstant trussel og din krop vil forblive i et konstant alarmberedskab. Hvilket kan give symptomer som nedenstående.

 

Symptomer

 • Angst
 • Migræne
 • Kronisk træthed
 • Nedsat koncentrationsevne og korttidshukommelse,
 • PTSD symptomer
 • Depression
 • Uro i kroppen og hjertebanken
 • Humørsvingninger
 • Åndenød og trykken for brystet
 • Nedsat lyst til sex
 • Forværring af kroniske lidelser
 • Mister troen på sig selv

 

Behandling/ SE® terapi/ Somatic Experiencing

Med SE® metoden er det muligt, at frigøre spænding og stress der er fastlåst i kroppen. Du guides nænsomt igennem dine oplevelser og understøttes i din krops naturlige bevægelse fra stress mod balance og ro.

Somatic Experiencing® er en terapeutisk metode, som er effektiv til opløsning af stressreaktioner og følgevirkninger fra chok og traumer.

SE® metoden er udviklet af Peter A. Levine, Ph. D i psykologi og biofysik og understøttes af nyeste forskning.