Har du relationer i dit liv som stresser?

af Psykoterapeut Christine Sanchez | 22. april 2018


Sociale relationer har både indflydelse på dit fysiske helbred, men også det psykiske helbred.

Det er almindeligt kendt, at stærke sociale relationer har stor indflydelse på dit fysiske velbefindende og endda indflydelse på vores dødelighed. Sagt med andre ord så ligger du bedre i statistikken for mindre stress og bedre sundhed, hvis du har et godt netværk.

Men omvendt er der den hage ved det, at dårlige sociale relationer er belastende for os mennesker og kan give dig stress.
Længerevarende uoverensstemmelser som opstår i venskab- og familierelationer kan føre til følelsesmæssige reaktioner, som sanses enormt belastende.

Følelsesmæssige reaktioner som angst, uro, nedtrykthed, vrede, tristhed samt nedbrydning af selvværdet og som senere fører til stressreaktioner som tilbagetrækning, passivitet, irritabilitet, koncentrationsbesvær og søvnløshed, sætter din krop på overarbejde

En af de uoverensstemmelse, som påvirker os allermest som menneske, er følelsen af ikke at blive mødt, anerkendt og accepteret som den vi er. Når vi har fornemmelsen af ikke, at være elsket for den vi er, vokser følelsen af forkerthed i os.
Følelsen af forkerthed rammer os dybt i sjælen og kan blive overvældende destruktiv i form af selvdestruktive tanker og adfærd.

At opleve følelsen af, ikke at være anerkendt og accepteret sker ofte i sammenhænge som fx:

  • Under din opvækst, hvor du som lille måske bliver overset og oplever mangel på nærvær fra dine omsorgspersoner, føler dig forkert forstået eller skældt ud uden at forstå hvorfor.
  • I skolen eller på arbejdspladsen har du måske oplevet mobning, eller en lærer/chef som nedgør dig gennem undervisning eller skammer dig ud foran kollegaer.

Andres negative og fejlfortolkede spejlbillede af dig bliver til dit. Din forståelse af dig selv kommer under angreb. Du begynder, at tvivle på dine værdier og der er nu skabt adgang for de destruktive tanker omkring dig selv.

Tilstedeværelsen af de destruktive tanker, har ofte givet mig billedet på en begyndende undergravning af ens personlighed og selvværd. Og jo mere du ødelægger fundamentet under dig, jo mere stress udsætter du dig for, og jo større er sandsynligheden for angst- og depressionssymptomer også.

Hvad kan du gøre?

Lær at elske dig selv som du er. Det lyder, for nogle, lige lidt for nemt at sige og det er det også. Det er absolut ikke nemt, at skulle starte denne proces, men det kan lade sig gøre og det er hele kampen værd!

Du kan selvfølgelig få hjælp til dette, men du kan også selv begynde, at sætte fokus på:

  1. Hvordan behandler du dig selv i tankerne? Sådan som du dømmer og tænker om dig selv bliver til virkelighed. Start med at blive opmærksom på når du taler ned til dig selv eller skælder dig selv ud. Se om du engang i mellem kan være rosende, omsorgsfuld og taknemmelig over for dig selv.
  2. Hvilke relationer har du skabt dig indtil nu? Er de gode for dig? Er de accepterende og støttende? Modtager du lige så meget opmærksomhed og hjælp som du giver? Kan du være ærlig omkring dig i dine relationer? Hvilke værdier sætter du egentlig højest i en relation? Hvordan vil du gerne behandles af andre?
  3. Kan du stå fast og være tro mod dine ønsker og grænser? At kunne give udtryk for vore behov (hvad har du egentlig lyst til, lige nu?) er essentielt for at kunne skabe en god selvværdsfølelse. Ligesådan er det, at kunne sætte grænser og fortælle, hvornår du ikke har lyst.
  4. Hvordan finder du ro i dig? Handler dit liv også om at komme væk fra der, hvor du er og hele tiden opleve noget nyt og noget andet? Meditation, mindfulness
    og yoga er nogle af de redskaber jeg anbefaler, men det kan også være det at bruge naturen med nærvær. Begynd måske at sætte fokus på dit åndedræt. Tag en lang indåndning og en langsom udånding. Vores udånding har direkte forbindelse til kroppens parasympatiske nervesystem som hjælper dig til at finde mere ro.

Husk at give dig selv god tid til denne proces. Vær den person som begynder, at se dig selv med omsorg, anerkendelse og tålmodighed.

Hvis du har spørgsmål til teksten eller andet er du altid mere end velkommen til at skrive til mig på cs@christinesanchez.dk.

Jeg svarer dig altid hurtigst muligt.

God dag derude ?

Bedste hilsner
Psykoterapeut
Christine Sanchez