Ubalance i parforholdet?

af Psykoterapeut Christine Sanchez | 21. maj 2018


Måske er det tiden til at få sat parforholdet på en vægtskål.

I parforhold starter vi alle med at blive tiltrukket af hinandens nye og spændende egenskaber. Vi føler os anerkendt og det virker skønt, at blive suppleret på vores mindre stærke sider.

Et parforhold består af mange forskellige kvaliteter og roller. Den søde, den sure, den sjove, den ansvarlige, den mindre ansvarlige, den stærke, den kloge, den omsorgsfulde osv.
Som partner i forholdet indtager du typisk de roller og egenskaber som falder dig naturligt. Men du kan også tilegne dig roller, som du egentlig ikke ville have taget, hvis du havde spurgt dig selv.
Nogle roller kan man have igennem hele livet uden at det kommer til at føles som en ubalance, mens andre roller bliver irriterende og ufleksible.

Det kan veksle meget i forhold til, hvilke roller man hver især vælger at ”sætte sig på” i parforholdet.
Og det føles alt sammen godt i starten af relationen, men det som typisk går galt er, at vi vokser fast i disse valgte roller.
Vi bliver ”tykke og fede” som regenter i disse roller, og det kan skabe en større og større ubalance.

Et eksempel fra praksis

Da de mødtes var kvinden rigtig god til at tage initiativ til ting de kunne lave sammen. Og manden synes det var skønt at have mødt en person som han kunne lave en masse spændende med. Som forholdet udviklede sig tog kvinden mere og mere over ift. at arrangere ting samt at få sat det i kalenderen. Manden tog mindre og mindre stilling til hvad de skulle, og blev til en som fulgte med når hans kæreste havde arrangeret noget for dem. Han begyndte også at spørge hende om det var i orden, at han lavede noget med fx en ven næste weekend.
Udefra set blev hun mere og mere som en mor for ham og han en søn for hende. Denne ubalance øgede kvindens utilfredshed med sin mand og et af symptomerne herpå var, at hendes sexlyst forsvandt. Manden begyndte, at føle sig mindre værd og i dårligt humør og frustrationer og skænderier tog til.
Parret fik hjælp til dialog og igen skabt balance i rollefordelingen.

Hvad kan I gøre?

Har I et sted i parforholdet, hvor du tænker og mærker, at her er en ubalance?

  • Få sat tid af i kalenderen til at få sat jer ned og snakket om det som tynger.
  • Husk at lade hinanden snakke færdigt.
  • Forsøg at lytte med interesse uden at gå i forsvar.
  • Fortæl hvordan problemet (rollen) ser ud for dig og hvad det gør ved dig.
  • Fortæl dine egentlige behov og længsler i forhold til denne rolle.
  • Lad være med at forvent at din partner skal opfylde dine behov, men find ud af hvordan I kan arbejde sammen om at få det løst.

Roller som der ofte ses ubalance i kan være:

Initiativ >< Manglende initiativ

Den ene af parterne bliver den som tager initiativ, finder på hvad I kan lave sammen, booker rejser, aftaler at mødes med fælles bekendte m.m. hvor den anden part er blevet den som bare følger med.

Spontan >< Kontrollerende

Den ene part elsker at være spontan og når der sker spontane ting. Den anden part vil gerne vide på forhånd, hvad der skal ske og bryder sig ikke om overraskelser. Ofte vil spontaniteten blive ”pakket væk” og den kontrollerende rolle vil veje mest og føles meget tung for den anden part.

Har overblik >< Mangler overblik

Den ene har tjek på alle aftaler i fx kalenderen, for begge parter, hvor den anden part konstant lige skal tjekke op på kalenderen og bliver afhængig af sin partners viden og kontrol af kalenderen.

Socialt udadvendt >< Socialt indadvendt

Den ene part er udadvendt. Vedkommende vil ofte ses som en der tør fylde i rummet, en der snakker og griner med andre uden for parforholdet. En som andre mennesker vil henvende sig til, hvis man skal i kontakt med parret. Den modsatte part er tilbagetrukket, måske lidt genert og kan være svær at komme i kontakt med.

Kommunikerende >< Mindre kommunikerende

Den ene snakker typisk meget og kan lide at fortælle om sig selv og sine oplevelser, hvor den anden part kan være mere reserveret og nogle gange have svært ved at fortælle om hvad rør sig hos vedkommende.

Ansvarlig for aftaler >< Mindre eller manglende ansvarstagen

Den ene er god til, at overholde aftaler og sætter det som en højprioritet fx at få betalt regninger, ringet tilbage, hentet børn, lavet mad samt tjent penge til familien, hvor den anden ofte glemmer aftaler og får ikke taget ansvar for sig selv, familie eller forholdet.

Initiativ til sex >< Manglende initiativtagen

Den ene part tager initiativet til sex hver gang eller næsten hver gang, hvor den anden er afventende eller ikke har særligt lyst.
Manglende sexlyst er ofte et symptom på en ubalance et andet sted.

Hvis du har spørgsmål til tekst eller andet er du altid velkommen til at kontakte mig på min mail cs@christinesanchez.dk og jeg vil svare hurtigst muligt,

God sommer ?

Bedste hilsner
Psykoterapeut
Christine Sanchez